Inštitut za gozdno pedagogiko

Inštitut za gozdno pedagogiko deluje od leta 2010 kot nevladna in nepridobitna organizacija, registrirana kot zasebni zavod. Dejavnost zavoda je usmerjena v poučevanje in izobraževanje otrok in pedagoškega strokovnega kadra na področju naravnih ekosistemov ter jim skuša približati pedagoške pristope v naravi, s poudarkom na slovenskih gozdovih. Opravljamo tudi znanstveno – raziskovalno dejavnost, pišemo strokovne in poljudne članke ter oblikujemo strokovne smernice za izobraževanja na prostem.

Background

2500

pedagoških strokovnih delavcev vključenih v 40 seminarjev in strokovnih izobraževanj

3000

otrok vključenih v gozdne delavnice

5

strokovnih priročnikov:
– Povabilo v gozd srečnih otrok (2012)
– Otroci potrebujejo gozd (2014) in Gozd oblikuje življenje (2015)
– Gremo mi v gozd (2016) in Zelena učna okolja: Prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami (2019)

1

ustanovitev Razvojnega konzorcija Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije v letu 2014

141

članov v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije v letu 2019

6

evropskih projektov v katerih smo sodelovali kot podizvajalec ali partner

Background
Želite biti obveščeni o dogodkih in seminarjih? PRIJAVITE SE!

Področja delovanja

1.

Krepimo naravoslovne metode dela, s poudarkom na spoznavanju in promociji slovenskih gozdov in trajnostnega gospodarjenja, z željo približati naravoslovje in znanstveno raziskovalne dejavnosti otrokom in mladini.

2.

Raziskujemo gozd kot učilnico in vir idej, za vse predmete oziroma področja kurikuluma, pri tem težimo k razvoju aktivnih in sodobnih učnih metod v naravi in z naravo.

3.

Preučujemo vpliv narave na zdravje in razvoj otrok, ter njihovih vrednot.

 

“Želimo si, da slovenski gozd postane temelj za vzgojo samozavestnih, samokritičnih, ustvarjalnih, zdravih in družbeno odgovornih otrok. Otrok, ki se bodo znali odločati v prid okolja, narave in seveda tudi svojega življenja in življenja svojih potomcev.”

NAŠI PARTNERJI

Pri našem delu sodelujemo z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Zavodom RS za šolstvo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, z zasebnimi organizacijami ter številnimi slovenskimi šolami in vrtci, ki so del Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Vključeni smo v Evropsko mrežo gozdne pedagogike in sodelujemo s številnimi partnerji po Evropi.

NG IGP1

mag. Natalija Gyӧrek

Natalija se ukvarja s strokovnim razvojem področja gozdne pedagogike. Pedagoške delavce spodbuja k uvajanju gozdnih vrtcev in gozdnih šol, izvaja seminarje in strokovna izobraževanja doma in v tujini ter vzgojno-izobraževalne programe v naravnih okoljih. Blizu so ji tudi strokovne evalvacije in raziskovalno delo. Pripravlja, vodi in izvaja evropske projekte. Je ustanoviteljica in pobudnica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, konzulentka Zavoda RS za šolstvo, predavateljica na visoki strokovni šoli in avtorica strokovnih priročnikov s področja gozdne pedagogike. Po izobrazbi je diplomantka Fakultete za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete na Univerzi v Ljubljani in magistrica interdisciplinarnega podiplomskega študija varstva okolja na Univerzi v Ljubljani.

Zavihek-Inštitut-Peter-Železnikar-1

Peter Železnikar

Peter je univ. dipl. inženir strojništva in direktor Inštituta za gozdno pedagogiko. Skrbi za njegovo formalno delovanje in strateški razvoj. Sicer je zaposlen pri CMC GROUP d.o.o., kjer opravlja naloge vodje projektnega inženiringa.

mija_bokal

Mija Bokal

Mija skrbi na Inštitutu za gozdno pedagogiko za komunikacijo z javnostmi. Poskrbi, da pride informacija o dogodkih, seminarjih, publikacijah in aktualnem dogajanju z Inštituta do ljudi, ki jim je namenjena. Na Inštitutu pomaga pri razvoju Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, sodeluje tudi pri pripravi projektov.

alenka_planinc

Alenka Planinc Kuhar

Alenka je zunanja sodelavka Inštituta za gozdno pedagogiko, ki skrbi za njegovo celostno podobo. Z izrednim čutom za estetiko zna vse, kar nastane na Inštitutu, približati otrokom in vzgojiteljem, ki so jim naše publikacije namenjene.

Alja_Pirnat

dr. Alja Pirnat

Alja je po izobrazbi doktorica znanosti s področja biologije in velika terenska raziskovalka, avtorica in soavtorica mnogih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter sodelavka pri številnih projektih. Navdušuje jo narava s svojo pestrostjo, še najbolj jo zanimajo hitri lepotci – kačji pastirji in preštevilni hrošči. S tema živalskima skupinama se ukvarja tudi profesionalno, v okviru lastnega podjetja Zverce, Aljoša Pirnat s. p. Navdušenje do narave deli že vrsto let na naravoslovnih taborih z različnimi generacijami otrok.
Na inštitutu je zadolžena za zoološke vsebine in vam bo z veseljem priskočila na pomoč pri odkrivanju majhnih bitij, ki jih pogosto prezremo, vendar živijo povsod okoli nas.

uroš_gp

Uroš Jelen

Uroš je profesor športne vzgoje in specialist kinezioterapije. Leta 2008 je diplomiral na Fakulteti za šport, ter študij nadaljeval v Angliji na Univerzi Keele, kjer je proučeval gibanje človeka kot celote. Svoje znanje je poglobil tudi na Nürnberškem Inštitutu za šport in znanost v Nemčiji, kjer je zaključil izobraževanje o preventivni vadbi za hrbtenico. Na Inštitutu ozavešča pedagoško stroko in otroke o pomembnosti gibanja v naravi, njegove praktične delavnice v naravi pa vedno navdušijo z idejami in izvedbo. Je avtor priročnika Naravno gibanje otrok.

Background

ZELENA UČNA OKOLJA/GREEN LEARNING ENVIRONMENTS

Zelena učna okolja [Elektronski vir] : prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami

Electronic version: The Benefits of (Learning in) Nature for Children with Special Educational Needs

Electronic version: Dutch version

Zelena učna okolja [Elektronski vir] : Zbrani primeri dobrih praks

Zelena učna okolja [Elektronski vir] : Aktivnosti s prilogo

Zelena učna okolja [Elektronski vir] : Priloga

Policy brief [Elektronski vir]

Reference

Izvedba celodnevnih seminarjev na temo gozdne pedagogike za pedagoške delavce:

• Mi smo gozdni razred, tretja ponovitev, 30. september 2020, Kamnik, Mekinje

• Mi smo gozdni razred, druga ponovitev, 27. avgust 2020, Kamnik, Mekinje

• Mi smo gozdni razred, 25. avgust 2020, Kamnik, Mekinje

⦁ Gozd na recept; 15. oktober 2019, Kamnik, Mekinje

⦁ Metode učenja v naravi v izobraževanju odraslih – Zakaj je učenje v naravi tako učinkovito?, 12. september 2019, Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, Kope, Slovenj Gradec

⦁ 1,2,3 v gozdu se učimo vsi; 50 urni učni modul z vsebinami gozdne pedagogike v sodelovanju z Gimnazijo Celje center, šolsko leto 2018/19, projekta MUNERA .

⦁ Raziskovalni dnevnik gozdne učiteljice; 22. maj 2019, Kamnik, Mekinje

⦁ Druga mednarodna konferenca Zelena učna okolja: Narava spodbuja učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami; 5. februar 2019, Kamnik, Mekinje

• Konferenca Zelena učna okolja: prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami, 7. november 2018, Hrovača pri Ribnici

• Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih III – usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave, 7. in 8. september, 2018, Kočevska Reka

• Mednarodni seminar Narava in otroci ne poznajo meja/Nature And Children Knows No Bounds, 28. in 29. avgust 2018, Zgornja Bela in Preddvor

• Učenje z naravo, 15. maj 2018, Kočevska reka

• Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih II – usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave, 4. in 5. maj, 2018, Kočevska Reka

• Gremo mi v gozd/Krenimo u šumo, 30. marec 2018, Pula

• Gibanje v naravi-ključ do otroka, 15. marec 2018, Bohor

• Gozdna pedagogika in gozdni vrtci ter vpliv narave na razvoj otrok, 31. marec 2017, Pula

• Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih – usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave, 29. in 30. 8. 2017, Kočevska Reka

• Občutimo gozd in se izrazimo v umetnosti in gibanju, 15. 5. 2017, Maribor

• Pouk izven učilnice – SOS- School OutSide, 19. 4. 2017, Zg. Bela pri Preddvoru

• Gremo mi v gozd! Od gozdnih zamisli v gozdna dejanja, 18. 9. 2016, Zg. Bela pri Preddvoru

• »IN MOTU VITA«, v gibanju je življenje, 19. 5. 2016, Preddvor

• Je učenje lahko pustolovščina?, 19. 4. 2016, Maribor

• Gozd kot ustvarjalno vzgojno-učno okolje, 12. 5. 2015, Velika Kostrevnica

• »Gozdni vrtec« se predstavi, II. del, 15. 10. 2014, Kamnik

• »Gozdni vrtec« se predstavi, I. del, 15. 4. 2014, Kamnik

• Gozd eksperimentov,11.5.2014, Ljubljana

• Gremo v gozd, 27. 3. 2014, Ljubljana

• Gozdni vrtec, gozdna šola 3, 28. 8. 2013, Motnik

• Gozdni vrtec, gozdna šola 2, 8. 5. 2013, Velika Kostrevnica

• Gozdni vrtec, gozdna šola 1, 13. 2. 2013, Kamnik

Srečanja Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije:

⦁ Prvo srečanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, 28. 8. 2013, Motnik

⦁ Drugo srečanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, 11. 6. 2015, Kočevje

Izvedba razpisov za slovenske šole in vrtce:

⦁ Gozd oblikuje življenje, šolsko leto 2014/15

⦁ Jurčku bomo pomagali hišico zgraditi, šolsko leto 2017/18

⦁ Gozdna umetnost, šolsko leto 2018/19

Priročniki na temo gozdne pedagogike:

 

⦁ Povabilo v gozd srečnih otrok (2012)

⦁ Otroci potrebujejo gozd (2014)

⦁ Gozd oblikuje življenje (2015)

⦁ Gremo mi v gozd (2016)

Pregledni znanstveni članek:

Györek N., 2013. Gozdna pedagogika v Sloveniji – priložnost za povezovanja in nova znanja. Forest pedagogics in Slovenia-an Opportunity for Connections and New Knowledge. Znanstvena razprava, Gozdarski vestnik, letnik 71, št. 4, Ljubljana, 225-235.

Strokovni članek:

Györek, N., 2012. Gozd za učenje in življenje. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu: revija za globalni razvoj kurikula. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 55-62.

Objavljeni strokovni prispevki na konferencah:

Györek, N., 2010. Forest pedagogy in Slovenia. Collection of conference papers. Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE), Centre for School and Outdoor Education Slovenia, Ljubljana, 298-304.Györek N., 2013. Otroci potrebujejo gozd. Bilten, Ekologija za boljši jutri. VIII. Mednarodni znanstveni posvet-Konferenca “Ekologija za boljši jutri”, NUK, Ljubljana, ISBN 978-961-93275-3-1.

Udeležba na mednarodnih kongresih:

⦁ 12. Evropski kongres gozdne pedagogike, 3.-6.10.2017, Milovy, Češka. Delavnica – Green Learning Environments for Children with Special Educational Needs

⦁ 7. Evropski kongres gozdne pedagogike, 2.10. – 5.10. 2012, Škotska;

Györek N., 2012. Forest of Happy Children; https://www.forestpedagogics.eu/index.php/annual-congress/2012-dunkeld-scotlanduk

⦁ 10. Evropski kongres gozdne pedagogike, 28. 9. – 2. 10. 2015, Slovaška

Partner v projektih:

⦁ Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami (ERASMUS+) 2016 – 2018, projekt še traja

⦁ Srce narave nas povezuje (Evropski sklad za razvoj podeželja) 2012 -2014 – ključni rezultati: Vzpostavljena Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije in Spletna stran mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

⦁ Povabilo v gozd (program dnyAlp Climate), 2011 – 2012 – ključni rezultati: Platformo inovativne gozdne pedagogike, ki se uspešno širi po celotni Sloveniji, priročnik Povabil v gozd srečnih otrok

Nagrade:

Projekt Povabilo v gozd je bil v okviru konference Allianz in den Alpe izbran za najboljši projekt v okviru programa dynAlp-Climate.

V letu 2019 uvrstitev med deset najboljših praks, na področju gozdne pedagogike. Izbor je potekal v okviru Mednarodne zveze gozdarskih organizacij (IUFRO International Union of Forest Research Organizations), Univerze v Helsinkih in Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (UN FAO United Nation Food and Agriculture Organization).

Objave v medijih:

Pouk v gozdu: “Starši, sploh mlajše generacije, nekako ne poznajo prednosti preživljanja časa v naravnih okoljih”
https://www.ekodezela.si/vsebina/pogovori/pouk-v-gozdu-starsi-sploh-mlajse-generacije-nekako-ne-poznajo-prednosti-prezivljanja-casa-v-naravnih-okoljih/

S poukom v naravi do učenja in znanja za življenje
https://www.sta.si/2340651/s-poukom-v-naravi-do-ucenja-in-znanja-za-zivljenje

Blatni, a pametni otroci
https://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.dll/article?AID=/20161125/C/161129857/1039/blatni–a-pametni-otroci-&template=printart

Učenje v naravi, učenje prihodnosti
https://www.mladinska.com/ciciban/svetovanje/druzina/ucenje-v-naravi-{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}E2{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}80{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}93-ucenje-prihodnosti

Otroci s posebnimi potrebami naj bodo čim več v naravi
https://www.polet.si/zgodba-z-nasmehom/otroci-s-posebnimi-potrebami-naj-bodo-cim-vec-v-naravi

Arhiv objav:

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/kamniski-obcan/kamniski-obcan-st12-2010.pdf
https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2011/OBCAN/Kamniki_oban_t.11_2011.pdf
https://www.kamnik.si/novice/Projekt-Povabilo-v-gozd-po-prvem-letu-delovanja-16-12-2011
https://alpenallianz.org/sl
https://www.kamnik.si/novice/Povabilo-v-gozd-na-7-evropskem-kongresu-gozdne-pedagogike-19-10-2012 
https://www.kamnican.si/ustvarjena-je-mreza-gozdnih-vrtcev-in-sol/
https://kamnik.si/novice/Izsla-je-publikacija-Povabilo-v-gozd-srecnih-otrok-13-11-2012
https://www.kamnican.si/mreza-gozdnih-vrtcev-in-sol-slovenije-ima-novo-spletno-stran/
https://www.srce-slovenije.si/index.php?t=news&l=sl&id=120&portal=o-srcu-slovenije&portal_id=1
https://www.gozdis.si/novice/1-srecanje-razvojne-skupine-mreze-gozdnih-vrtcev-in-sol-slovenije-2014-11-06/
https://antroponovicke.wordpress.com/2013/06/06/gozdna-pedagogika-v-sloveniji-2/
https://www.kamnik.info/ob-zacetku-solskega-leta-namesto-v-ucilnico-v-gozd/
https://www.cnvos.info/sl/index/article/id/9845/cid/94
https://www.kamnik.si/novice/Gozdni-vrtci-in-sole-vse-bolj-uveljavljeni-v-slovenskem-prostoru-04-12-2013
https://www.mladinska.com/cicido/svetovanje/druzina/ucenje-v-naravi-{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}E2{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}80{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}93-ucenje-prihodnosti
https://www.e-utrip.si/mrea-gozdnih-vrtcev-in-ol-vse-bolj-uveljavljenja-v-slovenskih-olah-in-vrtcih/
https://www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/otroci/1485-ucenje-v-naravi
https://www.ekologicen.si/article/913/Gozdni_vrtci_in_{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}C5{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}A1ole
https://www.delo.si/nedelo/gozdni-vrtec-v-varstvu-pri-skratih-in-dobrih-vilah.html
https://radio.ognjisce.si/sl/183/slovenija/21901/
https://audio.ognjisce.si/oddaje/?l=55
https://www.mirna.si/sl/novice/1986/video-gozd-oblikuje-zivljenje/
https://www.mojaobcina.si/mozirje/dogodki/predavanje-v-gozd-po-zdravje-in-modrost—zgodba-gozdne-pedagogike-v-sloveniji-1.html
https://www.polet.si/zgodba-z-nasmehom/otroci-s-posebnimi-potrebami-naj-bodo-cim-vec-v-naravi
https://outsider.si/igrati-se-zunaj-igrisc/
https://www.infobiro.si/default.asp?mID=sl&pID=novice_notranja&novicaID=8229
https://www.kamnik.info/nekaj-ti-moram-povedati/

Kontakt