Center za sluh in govor Maribor – Vrtec

Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Monika Simonič

Na Centru za sluh in govor so hvaležni za bližino mesta, parka in GOZDA. Izhajajo iz želja in potreb otrok ter prilagajajo dejavnosti njihovim sposobnostim. Otroci se v gozdu dobro počutijo, z veseljem raziskujejo in na njihovih obrazih je zaznati, da jim ustreza svoboda, ki jo v gozdu doživljajo. Omogočajo jim veliko gibanja, ki je tesno povezano z razvojem sposobnosti njihovih otrok na številnih področjih, tudi in predvsem tistih, na katerih imajo otroci največ primanjkljajev. Starši podpirajo dejavnosti na prostem. Srečni so, ko so srečni njihovi otroci.

Vključitev v Mrežo pomeni dodatno spodbudo na tem področju, saj preveč otrok popoldanski čas preživlja v zaprtih prostorih, zato želijo omogočiti otrokom vse tisto, kar je bilo nekoč samoumevno.

bdr