Tesovnikova ulica 27 a, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Daša Rožman

Na ljubljanski IBMS Akademiji Montessori se učenci dva- do trikrat mesečno zberejo v učilnici v naravi na travniku, v gozdu, na obrežju reke ali na kakšnem drugem primernem kraju. Radi so na Rašici, Rožniku, v Sračji dolini, na Malem placu, v Bevkah in ob Savi. V naravi preživijo približno pet ur. V tem času obravnavajo teme iz naravoslovja, geografije, matematike. Del časa vedno namenijo prosti igri in svobodnemu raziskovanju, ki sledi otroški domišljiji. Otroci jemljejo takšno učenje za igro in se uric v naravi vedno zelo veselijo.