Inštitut Sofijin izvir Maribor

Valvasorjeva ulica 94, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Petra Mohorič

Gozdni vrtec izvajajo že dve leti. Tedensko odhajajo v gozd in tam preživijo dopoldan. V projektu bivanja otrok v gozdu sodelujejo vse tri heterogene skupine drugega starostnega obdobja: Zvezdna skupina, Sončni sij in Čarobni vrt.

Ugotavljajo, da sodobni otroci potrebujejo neposreden stik z naravo in veliko prostega gibanja. Narava je učilnica z neizčrpnimi možnostmi in otrokom ponuja gibalni poligon, ki ga ne najdejo na nobenem otroškem igrišču. Doživetje jutra v gozdu, nabiranje plodov, gibalno eksperimentiranje, stik in uporaba materialov, ki v največji možni meri negujejo otrokova čutila, povezanost in doživljanje različnih letnih časov, opazovanje in čudenje ob srečanju z živalmi, so le nekateri dejavniki, ki predstavljajo globok motiv, da se vsak teden z otroci podajo v gozd.

Odzivi otrok so odlični. Gozd je oddaljen približno 45 minut hoje. Pot jih vodi po nabrežju reke Drave in je že sama po sebi lepo doživetje in izziv. Starši izkazujejo navdušenje in njihova prizadevanja v celoti podpirajo. Že njihova izbira waldorfskega vrtca kaže na to, da iščejo okolje, kjer ima otrok zagotovljen primarni stik z naravo in naravnimi materiali. Usklajevanje programa ni potrebno, saj je takšen način dela že v osnovi centralni del kurikuluma vrtca.

Bivanje v naravi otrokom zagotavlja spontano, ustvarjalno in celovito doživljanje sveta. Proces učenja na vseh razvojnih področjih je podprt z visoko stopnjo otrokove motivacije, ki je neposredno povezana z bivanjem v naravnem okolju. Gozdni dan otrokom omogoča »proti pol« njihovi običajni družinski rutini – bivanju v zaprtih prostorih in času, ki ga preživijo pred ekranom. Deluje zdravilno, sproščujoče in harmonizira morebitne napetosti.

To je način pedagoškega dela, ki ga bodo konstantno nadgrajevali in časovno razširili. Kot ustanova  se želijo vključiti v Mrežo gozdnih vrtcev Slovenije ter se na ta način še dodatno izobraževati in povezovati, ker menijo, da je medsebojno bogatenje s primeri dobre prakse vedno dobrodošlo.