OŠ CIRKULANE – ZAVRČ, OE VRTEC CIRKULANE

Cirkulane 57, 2282 Cirkulane

Kontaktna oseba: Lidija Tement

Njihov vrtec stoji v bližini lepega gozda, njiv in travnikov, tako so lahko vsakodnevno v naravnem okolju. V različnih letnih časih opazujejo delo na travnikih, njivah in spreminjanje narave v gozdu. Občasno obiščejo tudi kmetijo, ki je v bližini vrtca, ogledajo si kako se narava razvija v sadovnjaku in vinogradih. Njihovi otroci živijo v naravi in z naravo.