Bistriška 19, 1230 Domžale

Kontaktna oseba: mag. Katarina Vodopivec Kolar

Z mislijo na pomen vzpostavitve pristnega stika z naravo in preko tega pozitivnega in spoštljivega odnosa do narave poskušajo učitelji OŠ Domžale približati otrokom naravo kot največjo vrednoto. Otroci tretje triade raziskujejo bližnji gozd na Šumberku, poglabljajo vsebine biotske raznovrstnosti, spoznavajo značilne rastline in živali ter se učijo o pomenu ohranjanja gozdnega ekosistema. Na šoli izvajajo različne doživljajske delavnice v gozdu, s katerimi učence spodbudijo, da občutijo naravo z vsemi čutili in jo vzljubijo. Včasih izkoristijo gozd tudi za umirjanje in meditacijo. Ne le učenci, tudi šolski učitelji se vsako leto udeležijo doživljajskega vikenda v naravi in se tako v naravi in z naravo bolj povežejo med seboj.