Šolska cesta 20, 8222 Otočec

Kontaktna oseba: Bernarda Vrtačič Turk

Na Osnovni šoli Otočec izvaja gozdno pedagogiko več učiteljic, ki jih pri delu vodijo nove ideje in zamisli za spremembe v poučevanju. Pri načrtovanju učnih ur razmišljajo, kako naj učence sistematično preko igre pripeljejo do znanja o naravi. Kako naj izvedejo uro, da se bodo vsi zabavali, da jih ne bo ničesar zmotilo in da se bodo tudi nekaj naučili. Začele so postopno, z majhnimi koraki, z eno uro dnevno, potem pa so preživeli v gozdu kar tri šolske ure. Poleg športa izvajajo na prostem v naravi tudi slovenščino, likovno umetnost, spoznavanje okolja itd. Otroci se v gozdu vse boljše znajdejo, vse manj je učencev, ki jih zmotijo zunanji dražljali, na splošno postajajo bolj umirjeni, povečuje se odgovornost za skupinsko delo. Cilj je v gozdu tedensko izvesti vsaj uro učenja.