Predoslje 17 a, 4000 Kranj

Kontaktna oseba: Darja Arh

Na šoli v Predosljah se učitelji že vrsto let trudijo učencem približati naravo skozi gibanje in raziskovanje, zato se predvsem razredne učiteljice z učenci večkrat podajo v naravo, ki jih obdaja. Pouk poteka na prostem predvsem pri naravoslovnih predmetih, ko si ogledujejo bližnji gozd v vseh letnih časih, opazujejo gore in travniške cvetlice, spoznavajo gozdne in travniške živali, opazujejo življenje v potoku in so pozorni na vsakdanji utrip narave. Včasih se s pomočjo naravnih materialov učijo zapisovanja črk in številk, iščejo prve in zadnje glasove, poslušajo zvoke živali, štejejo delavce na polju, spoznavajo pridelke ali tečejo po poti na bližnje posestvo Brdo. Tudi v podaljšanem bivanju se trudijo čim več časa preživeti na svežem zraku, zato so na prostem športno aktivni, zunaj pod drevesi prebirajo pravljice in ustvarjajo iz naravnih materialov. V bližini šole imajo učenci zunanjo učilnico in igrala, ki jih radi uporabljajo.