Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Kontaktna oseba: Ksenija Šteflič

V Osnovni šoli v Sv. Juriju ob Ščavnici doslej gozdne pedagogike še niso izvajali. Ker je gozd v bližini gozda, so se učiteljice razrednega pouka, naravoslovja, biologije in kemije odločile poskusiti ta pristop k poučevanju njihovih učencev. Vsebine usklajujejo z učnim načrtom, ideje pa črpajo v glavnem iz sebe in od učencev. Otroci in tudi njihovi starši so navdušeni nad učenjem v naravi. Glavne prednosti tovrstnega dela vidijo učiteljice v večji svobodi gibanja in razmišljanja, kot sta na voljo v klasičnem razredu. Velik izziv predstavlja gradnja socialnih odnosov ter pozitivne učne klime. V šoli se radi poslužujejo bližnje gozdne učne poti in igrišč v bližini gozda.