Šolska ulica 7, 4290 Tržič

Kontaktna oseba: Asja Štucin

Na Osnovni šoli Tržič letos prvič izvajajo gozdno pedagogiko. Posamezni učitelji so se dogovorili za okvirne cilje in naredili načrt dejavnosti, ki ga bodo izvajali v bližnjem gozdu. V posameznih razredih na razredni in predmetni stopnji izvajajo v gozdu naravoslovne dneve, se učijo gozdne poštevanke, likovno ustvarjajo na snegu, opazujejo vreme, v naravi berejo, izdelajo peščen filter, merijo vodo v mahu, opazujejo posamezne živali in njihove medsebojne odnose, spoznavajo človeške mišice in kožo.