OŠ TRZIN, ENOTA VRTEC ŽABICA

Ploščad dr. Tineta Zajca 1, 1236 Trzin

Kontaktna oseba: Tina Lampreht

 

V njihovem vrtcu se gozdna pedagogika izvaja večkrat tedensko v vseh letnih časih, saj imajo gozd v neposredni bližini vrtca. Večkrat obiščejo tudi bajer, kjer opazujejo različne živali, posebnost njihovega bajerja je, da v njem bivajo tudi želve. V projekt Gozdni vrtec so se letos vključili prvič, sodelujejo vse skupine otrok starih od 1-6 let, skupaj z vzgojiteljicami in starši. Ideje vzgojiteljice črpajo iz literature in  različnih medijev. Ves čas se trudijo izhajati iz otrok, zato so odzivi otrok zares fantastični, vedno znova se razveselijo bivanja v gozdu, saj je to kotiček, ki otroke vabi k raziskovanju, ustvarjanju, preizkušanju. Otroci spoznavajo gozd v vseh letnih časih, se igrajo, učijo in sproščajo, opazujejo, odkrivajo in se učijo spoštljivega odnosa do narave. Z malo iznajdljivosti gozdno pedagogiko vključujejo v vsa področja kurikuluma. Otroci so motivirani, opaziti je večjo mero umirjenosti in boljše timsko sodelovanje. V vrtcu veliko pozornosti namenjajo učenju preko giba in igre, v letošnjem letu pa je prioritetna naloga njihovega vrtca gibanje v povezavi z ostalimi področji, kar bodo v kar največji meri realizirali v naravi.