Boljunec, 273, Dolina pri Trstu, Italija

Kontaktna oseba: Katja Čuk

S slovensko Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije simpatizirajo tudi v slovenskem zamejstvu. V Dolini pri Trstu v Italiji se nahaja Večstopenjska šola Josipa Pangerca, v sklopu katere deluje pet vrtcev, med njimi tudi Vrtec Kekec in Vrtec Miškulin. Vrtci se nahajajo na različnih lokacijah, vsi pa so tesno povezani z bližnjim naravnim rezervatom doline Glinščice. Z uvajanjem gozdne pedagogike želijo popestriti učno-vzgojno ponudbo in ovrednotiti delo v naravnem okolju z rednimi izhodi, ogledi, igro na prostem, raziskovanjem in odkrivanjem naravnih danosti. V obeh vrtcih je učni jezik slovenščina, zato je poseben poudarek na jezikovnem področju. Okoljska vzgoja je v vseh vrtcih že večletna stalnica, pridobili so si tudi naziv in zeleno zastavo. Verjamejo, da lahko vse to z izvajanjem gozdne pedagogike še nadgradijo.