Šolska ulica 5, Ihan, 1230 Domžale

Kontaktna oseba: Melita Langus Peterlin

Na Podružnični šoli Ihan poskušajo, kadar je le možno, vsebine o gozdu učencem podajati v gozdu in jih z skupaj gozdom voditi do spoznanj. Gozd uporabljajo kot učni pripomoček za učenje o njem in v njem, pa tudi za sobivanje z njim, za prostor druženja in hkrati umik, prostor sprostitve, spoznavanja samega sebe in drugih. Učenci se v gozdu igrajo različne socialne igre in tako spoznavajo sebe in naravno okolje. Včasih povabijo k sodelovanju tudi gozdarje, ki učencem na svojstven način prikažejo gozd. Učence vodijo na tabore, kjer spoznavajo in zaznavajo gozd z vsemi čutili. Pri starejših učencih gredo še malo dlje. Preko gozda in potovanja skozenj spoznavajo sebe, preizkušajo svoje sposobnosti. Uporabljajo tisto, kar o njem že vedo, ga opazujejo in odkrivajo v njem tudi marsikaj negozdnega.