Krtina 41, 1233 Dob

Kontaktna oseba: Anja Kokalj

Gozdno pedagogiko izvajajo na šoli v Krtini že vrsto let, sodelujejo vse učiteljice. Šolo, ki stoji na robu vasi, ob potoku, travnikih, poljih in gozdu, obiskujejo učenci prvih petih razredov. Vsebine, vezane na naravna okolja v okolici šole, obravnavajo neposredno na prostem. Trudijo se, da bi vsebine pouka čim večkrat prenesli ven v naravo. Pri spoznavanju okolja se spoznajo otroci z različnimi življenjskimi okolji (sadovnjak, travnik, gozd, potok, mlaka…), spoznajo tudi promet in se urijo v orientaciji. Pri matematiki štejejo, spoznavajo črte in simetrijo v naravi. Pri likovni umetnosti rišejo na prostem sence dreves ali telesa. Pri glasbeni umetnosti poslušajo in prepoznavajo zvoke, pojejo pesmi, plešejo. Športne dejavnosti na prostem so lahko tek po naravnem neravnem terenu, plezanje, pozimi tudi igre na snegu. Pri slovenščini pa zunaj berejo, opisujejo in krepijo besedni zaklad. Kurikulum nižjih razredov osnovne šole je idealen za zunanje dejavnosti, manj idealni po mnenju učiteljic so le organizacijski izzivi.