Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer

Kontaktna oseba: Jasna Lipovec

Za Vrtec Cezanjevci je izvajanje gozdne pedagogike nekaj samoumevnega. Vpeti v naravno okolje, med travnike in gozdove, kjer živijo, prenašajo vsakodnevne dejavnosti, ki sledijo javnemu kurikulumu za vrtce, spontano na prosto. Čeprav to prinaša organizacijske izzive za strokovne delavce vrtca, s tem nimajo težav. Otroci, ki so veliko na prostem in se veliko gibljejo, se celostno boljše razvijajo. Vzgojitelji vrtca Cezanjevci se bodo še naprej trudili, da bi otroke pripravili za življenje. Če se bodo v naravnem okolju znašli v vsakodnevnih situacijah, se bodo zagotovo lažje znašli tudi kasneje v življenju.