Ulica Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci

Kontaktna oseba: Viktorija Mlinarič

V vrtcu Črenšovci prepoznavajo gozd kot bogato vzgojno in učno okolje. Otroci v starostnem oddelku od 2 do 5 let so si v gozdu izbrali kotiček Petkovica, kamor se skozi celo šolsko leto radi vračajo. Kotiček je njihova igralnica in učilnica obenem. V gozdu preživijo veliko časa. Vanj se radi vračajo v vseh letnih časih, saj jim ponuja zanimive vsebine, ki jih uporabijo pri igri in učenju ter razvijanju svoje domišljije. Gozd omogoča otrokom vsakodnevni oddih, jim nudi različna razburljiva doživetja, spodbuja njihovo ustvarjalnost, razvija gibalno sposobnost in zaznavanje z vsemi čutili. V gozdnem kotičku, za katerega lepo skrbijo, izvajajo sprostitvene vaje, se urijo na gozdnem poligonu in se prosto igrajo. Opazujejo barve jesenskega listja, odpadanje listja z dreves, iščejo plodove, poslušajo ptičje petje in šelestenje listov, odkrivajo živali in njihova bivališča na drevesih in na tleh in drevesa poimenujejo. S tipanjem prepoznavajo razlike med drevesnimi skorjami, z lupami opazujejo rastline in živali. Otroci pod drevesnimi krošnjami spoznavajo senco in njen hlad. Skozi vse te dejavnosti otroci krepijo čutne zaznave in razvijajo motorične sposobnosti. S pomočjo zaznavanja in gibanja pridobivajo izkušnje na gibalnem, kognitivnem, govornem, emocionalnem in socialnem področju razvoja.