Fokovci 26, 9208 Fokovci

Kontaktna oseba: Gordana Počič

V vrtcu v Fokovcih, ki ima kombiniran oddelek otrok, starih od 1 do 6 let, preživljajo kar največ časa v naravi, kjer imajo otroci veliko možnosti za prosto razmišljanje in gibanje. Vzgojiteljici se vsaj enkrat tedensko z otroki odpravita v gozd. Pri tem upoštevata razvojne lastnosti otrok, njihove sposobnosti sklepanja in ohranjanja pozornosti ter razlike v starosti. Velik pomen dajeta čutnemu spoznavanju gozda in njegovih vsebin, pri čemer izhajata iz otrok samih in njihove primarne potrebe po raziskovanju. Najpomembnejša se jima zdi igra, ki je v naravi spontana in zato zelo pristna in kvalitetna. Otroci so oblikovali pravila obnašanja v gozdu, izdelali so si igrače iz naravnega materiala, ki so zelo priljubljene tako v gozdu kot tudi kasneje pri igri v vrtcu. Čas, preživet v naravi, pozitivno vpliva na otroke: bolj so umirjeni in razvijajo vse boljši občutek do narave. Gozdno pedagogiko povezujejo z vzgojo in s celostnim razvojem otrok, ki se kot takšna zelo dobro dopolnjuje z vsebinami, cilji in načeli kurikuluma za vrtce, ki prav tako strmijo k zdravemu, raziskovalnemu in celostnemu razvoju otrok.