Vrtec Libeliče

Libeliče 22, 2372 Libeliče

Kontaktna oseba: Marjetka Pavlin

V tem šolskem letu so se k dejavnostim gozdne pedagogike priključili prvič. Njihov vrtec leži ob neposredni bližini gozda in v prejšnjem letu so vanj vstopali neštetokrat. Opazovali so naravo v vsej svoji raznolikosti in stalnem spreminjanju. Dokaz za to je izbrano drevo, ki ga obiskujejo in spremljajo spremembe, ki se na njem dogajajo skozi letne čase. A to je le ena od iztočnic. Zelo so veseli in ponosni, da imajo možnost preživljanja časa v naravi, prav tako dejavnosti velikokrat izvajajo s prinašanjem naravnega materiala v igralnico, uporabo in ustvarjanjem. Najrazličnejše dejavnosti, ki jih ponuja okolje so brezmejne, včasih je dovolj že sama pesmica na sprehodu po gozdni poti ali pogovor ob opazovanju narave. Prednosti, ki jih ponuja tovrstno učenje so predvsem svoboda, razvoj gibalnih spretnosti in sposobnosti, učenje v naravnem okolju, sveži zrak, igra z naravnimi materiali, odkrivanje in raziskovanje, spodbudno in varno okolje,… Otrokom želijo omogočiti bogato in spodbudno učno okolje v naravi, spoznavanje gozda in preživljanje sproščenih in igrivih trenutkov v naravi.