Dolga ulica 29 a, 9226 Moravske Toplice

Kontaktne osebe: Bojana Benkovič, Katja Hozjan, Aleš Vitez

V vrtcu Moravske Toplice izvajajo gozdno pedagogiko že nekaj let, a v manjšem obsegu. Postopoma želijo poglobiti izvajanje načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti v gozdu oz. v naravi. Strokovne delavke so opazile, da so otroci v naravi bolj mirni, bolj čustveno dovzetni in bolj aktivni. Izvajanje dejavnosti poteka v bližnjih gozdovih. Ob opažanju, da imajo otroci probleme s koordinacijo in ravnotežjem, so se odločile, da jim omogočijo, da se čim več gibajo zunaj, v gozdu, kjer je veliko gibalnih izzivov. Bivanje v naravi niso le sprehodi po gozdu, pač pa tudi vadbene ure, seznanitve z naravo na konkretnih primerih, spoznavanje novih pesmi v naravi, veliko domišljijske igre v gozdu … Otroško domišljijo najbolj burijo gozdni škrati, ki jih vsepovsod opazujejo.