Breg 41, 2277 Središče ob Dravi

Kontaktna oseba: Helena Habjanič, Alenka Sagadin

V vrtcu Navihanček v Središču ob Dravi izvajajo gozdno pedagogiko v skupini Prijatelji, ki jo obiskujejo otroci kombiniranega oddelka, stari od 2 do 4 let. Preko igre in raznih dejavnosti na prostem in v igralnici otroci spoznavajo skupaj z vzgojiteljicama naravo v vsej njeni lepoti in priložnostih, ki jim jih ponuja. Veliko delajo z naravnimi materiali, ki jih najdejo v naravi, štejejo drevesa, se jih dotikajo in spoznavajo njihovo zunanjost. Igrajo se z listi, vejami, kostanjem in izdelujejo naravne dekoracije. Ob rednih obiskih gozda se učijo pravilnega obnašanja v gozdu, ravnanja z gobami, drevesi, živalmi. Ne le gozd, tudi bližnji travnik in okolico vrtca opazujejo v vseh letnih časih in se učijo odgovornega sobivanja z naravo.