VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA

Zidanškova ulica 1A, 2310 Slovenska Bistrica

Kontaktna oseba: Polona Lončarič

V vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica, v enoti Zgornja Polskava, imajo veliko srečo, da je vrtec v kraju, kjer si lahko ogledajo in doživljajo naravo, ter se preko tega tudi veliko naučijo. V vrtcu izvajajo gozdno pedagogiko že vrsto let, intenzivneje zadnja tri leta. V naravi preživijo  vsak dan po eno uro (bivajo na prostem po opravljenih dejavnostih),  enkrat na dva tedna pa izvajajo gozdno pedagogiko v naravi ter pri tem kurikulum za vrtce brez težav uskladijo s pristopi igre ali učenja v naravi.

Po samem obisku narave ter opravljenih dejavnostih, so otroci nasmejani, sproščeni, povezani med seboj in vedno bolj vedoželjni. Prednosti dela v naravi vidijo tudi v umirjenosti otrok, večji samozavesti, krepitvi medsebojnih odnosov, pomoči prijateljem, samostojnosti, urjenju domišljije. Veseli so, da se večina otrok brezskrbno igra in se ne obremenjuje z umazanimi oblačili in obutvijo.

Ideje črpajo iz različne slovenske in tuje literature o pedagogiki in doživljanju narave: Das macht allen Kindern Spass, Krabbelfinger werden gröβer, Spielle für kleine und grosse Gruppen rund ums Jahr – Sylvia Horak, NTC metoda Ranka Rajovića, program Marie Montessorie, biltenov Doživljajska pedagogika (Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije), Igrišča narave – Fiona Danks, Jo Schofield in spominov na lastna doživljanja narave v otroštvu.

Izziv tovrstnega dela vidijo v tem, da z vračanjem v naravo dejansko pripravljajo otroke za življenje. Verjamejo, da se bodo otroci trenutkov izven igralnice spominjali tudi kot osnovnošolci ter odrasli ljudje, kateri bodo dobro prakso prenašali na mlajše generacije

Načrti/cilji za prihodnost so, da bi vsaki drug dan izvajali dejavnosti na prostem v naravi – ob potoku, gozdu, vinogradu, ter z  vzgledom poskušali navdušiti čim več vzgojiteljic za tovrstno delo.