Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto

Kontaktni osebi: Katarina Dvornik in Maja Jazbec Jeraj

V novomeškem vrtcu Pedenjped (enota Pedenjped in enota Metka) že od nekdaj raziskujejo naravo in se učijo sobivanja z njo. Vrtec se nahaja v središču mesta, obdan z manjšimi in večjimi gozdnimi površinami, kot so Marof, Ragov Log in Portoval. Obstoječi program vrtca se prepleta z gozdno pedagogiko, veliko dejavnosti se izvaja na prostem. Otroci v prvem starostnem obdobju preživljajo čas v prvem manjšem gozdičku. Kasneje te dejavnosti vzgojiteljice stopnjujejo in širijo delovno okolje še v druge mestne gozdičke. Stalnica je taborjenje na vrtčevskem igrišču in vrtec v naravi, ki vedno vključuje dejavnosti in raziskovanje v naravi, v gozdu. Pri tovrstnih dejavnostih se otroci celostno razvijajo. Z igro, raziskovanjem, bivanjem in uživanjem v naravi pridobivajo socializacijske izkušnje in gibalne spretnosti. Spoznavajo življenjski krog narave, se učijo sobivanja z njo in jo dojemajo tudi v estetskem smislu. Gozd vpliva pozitivno tudi na miselni razvoj otrok.