Vrtec Pikapolonica Dobrovnik

Dobrovnik 266/j

9223 Dobrovnik

Kontaktna oseba: Edit Varga

V šolskem letu 2019/20, so si zadali prednostno nalogo »Pojdimo v gozd.« Vrtec leži v vasi, kjer jih obdajajo gozdovi in čudovita narava. Strokovni delavci vrtca želijo otrokom približati naravo preko izkustvenega učenja in z uporabo vseh čutil. Pri tem bodo spoznavali raznolikost narave v letnih časih, opazovali pojave okoli sebe in razmišljali o njih. V dejavnosti želijo vključiti tudi starše, ki jih bodo povabili na pohode v bližnje gozdove in na ta način otrokom predstavili odnos odraslih do gozdov.