Predoslje 17 a, 4000 Kranj

Kontaktna oseba: Sabina Markelj

V vrtcu pri OŠ Predoslje imajo tri oddelke otrok in vse tri skupine so med rednimi obiskovalci bližnjega gozda ob parku na Brdu pri Kranju. Vsi otroci poznajo njihov skupni kotiček v gozdu, ki ga imenujejo Naš gozdiček. V vsakem letnem času je odet v svoje barve in jim ponuja edinstven prostor za izvajanje dejavnosti z vseh področij kurikuluma za vrtce. Otroci se v gozdu zelo sprostijo, postanejo bolj strpni drug do drugega, med seboj sodelujejo, so manj glasni. Tukaj lahko opazujejo drevesa in gozdne živali, nabirajo plodove in naravne materiale, ki jih uporabljajo pri sami igri ali z njimi kasneje v vrtcu likovno ustvarjajo. Ob vsem tem so navdušeni tudi starši, ko opazujejo napredek svojih otrok na vseh področjih.