Oktobrske Revolucije 11 a, 6310 Izola

Kontaktna oseba: Urška Zajc

Vzgojiteljicam Vrtca Školjka v Izoli je didaktika gozdnih vrtcev zelo blizu in jo uporabljajo že vrsto let. O tem govori tudi njihov slogan »Učimo se z naravo«. Ker se vrtec nahaja ob morju v Izoli, k tematiki poleg gozda dodajajo tudi morsko obalo kot eno od naravnih okolij, ki so otrokom na voljo v neposredni bližini vrtca. Prijetna obmorska klima, sproščujoč vonj morja, hladno zavetje gozdov in pihanje burje okoli ušes so dejavniki, ki jih spremljajo skozi celo leto. Tukajšnji otroci vedo, da ni dneva, ki ga ne bi vsaj delno preživeli zunaj. Dnevne dejavnosti večkrat načrtujejo v naravi, pri čemer je naravno okolje vir za pridobivanje znanja. Otroke vzgojitelji spodbujajo, da se čim več časa zadržujejo zunaj in uporabljajo naravna igrala za utrjevanje gibalnih kompleksov. Preko knjig in slikovnega gradiva jih učijo, kako skrbeti za čisto okolje. Z različnimi dejavnostmi vključujejo v to tudi starše. Vsako leto pripravijo praznovanje Tetke jeseni, ko otroci s starši naberejo gozdne plodove, in Kostanjčkov dan, ko pečejo kostanj, ki so ga otroci sami nabrali.