Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Kontaktna oseba: Sandra Smeh

V Vrtcu Sonček v Sv. Juriju ob Ščavnici obiskujejo gozd v vseh letnih časih, saj ga otroci zelo radi spoznavajo v vsej njegovi raznolikosti. Kadar je le mogoče, smuknejo v gozd, saj jim je tam zelo prijetno – otrokom in strokovnim delavkam. Gozd je v neposredni bližini, zato se tja lahko odpravijo že zgodaj z zelo majhnimi otroki. Otroci v vrtcu hitro spoznajo gozd in ga začnejo s pomočjo vzgojiteljic že zgodaj spoznavati v vsej svoji veličini. Pri gozdnih dejavnostih izhajajo iz otrok, saj imajo veliko zanimivih izkušenj in idej. S seboj v gozd vzamejo pripomočke, kot na primer lupe, da si pobliže ogledajo zanimivosti, jih morda tudi fotografirajo in potem o njih še berejo, včasih kar v gozdu. Velikokrat delček gozda prinesejo s seboj v igralnico za ustvarjanje in igro. Ob vsem tem razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do žive narave in spoznavajo, da lahko sami in s pomočjo gozda vplivajo na svoje zdravje in počutje. Spoznavajo, kaj potrebujejo za življenje oni sami in druga živa bitja in se učijo življenja v sožitju z naravo. Strokovne delavke vrtca so mnenja, da ponuja gozdna pedagogika odličen pedagoški pristop, kar potrjujejo tudi otroci s svojim navdušenjem nad gozdom.

UTRIP ŠOLSKEGA LETA 2019/20

Skozi šolsko leto so otroci drugega starostnega obdobja veliko časa preživeli v naravi, predvsem v gozdu. Otroci so imeli v gozdu različne možnosti za igro, spoznavanje okolice in narave. Velik poudarek je bil na poslušanju različnih zvokov in umiritev otrok od vsakdanjega stresa. Otroci so zelo uživali v spontani igri z različnim naravnim materialom, ki so ga sami poiskali in nabrali. Takrat njihova domišljija ni poznala meja. Tudi praktikantka Karmen je enega izmed svojih nastopov opravila v gozdni učilnici. Otroci so se skozi igro v gozdu in naravi vedno bolj zavedali kako pomembno je gibanje na svežem zraku za naše zdravje in dobro počutje. Obisk gozda je pri otrocih pustil pozitivne izkušnje in že so nestrpno pričakovali ponovno vrnitev pod krošnje dreves.

Zapisala: Barbara Muhič