Šolska ulica 7, Preddvor

Kontaktna oseba: Alenka Jovanovski

V vaškem vrtcu v Preddvoru na Gorenjskem koristijo bližnji gozd že vrsto let. Vanj zahajajo po svojih zmožnostih vse starostne skupine. Gozd je kot učno okolje otrokom in vzgojiteljem blizu, zato ga radi uporabljajo pri izvajanju dejavnosti, ki sledijo v osnovi kurikulumu za vrtce, a ga znajo vzgojitelji odlično prilagoditi. Zavzemajo se za formalno ureditev gozdne igralnice. Ugotavljajo, da so otroci bolj sproščeni in se v gozdu razživijo, glavni prednosti sta gibanje na prostem in ustvarjalnost otrok, ki jo ponuja narava.