Jobstova cesta 22, Žiri

Kontaktna oseba: Damjana Milarodovič

V vrtcu pri osnovni šoli Žiri od letošnjega leta naprej gozdu načrtno namenjajo pozornost. Vrtec je obdan s travnatimi površinami in gozdovi, kar vzgojiteljice s pridom uporabljajo pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela. Vsebine iz kurikuluma za vrtce nadgrajujejo z dejavnostmi v gozdu, še zlasti s področji narave in jezika. Vsebine gozdne pedagogike povezujejo tudi s tematiko lesa, ki je osrednja tema njihovega Erasmus+ projekta, ki ga izvajajo v štirih oddelkih, v katerih so otroci, stari od 4 do 6 let. Otroci skozi leto opazujejo spreminjajočo se naravo in različna drevesa, ki jih tudi narišejo, naslikajo … Skupine so večkrat na obisku v gozdu, kjer nabirajo plodove, listje, lubje dreves. S plodovi izdelujejo izdelke in se z njimi igrajo matematiko. V gozdu razvijajo tudi svoja čutila: poslušajo zvoke, tipajo in objemajo drevesa. Pozornost namenjajo lesu in lesenim izdelkom. Otroci se učijo kako posaditi drevo, ga vzgojiti iz pečk, nato pa zanje skrbijo in jih opazujejo. Gozd spoznavajo na najrazličnejše načine, pri čemer upoštevajo razvojno stopnjo in zmogljivosti otrok. Najstarejši vrtčevski otroci so si v gozdu uredili svoj kotiček, ki ga redno obiskujejo, urejajo in v katerem izvajajo različne dejavnosti.