ZASEBNI VRTEC SONČEK

Fužine 5, 1241 Kamnik

Kontaktni osebi: Nina Kregar in Tamara Starovasnik

V Zasebnem vrtcu Sonček so začeli izvajati gozdno pedagogiko v šolskem letu 2018/19, v dveh oddelkih. Trudijo se, da gozd obiščejo vsaj enkrat tedensko, v različnih vremenskih pogojih. Otroci so nad dejavnostmi zelo navdušeni, prav tako tudi starši, katere so s tem seznanili na roditeljskem sestanku in preko oglasnih desk. V naravi izvajajo dejavnosti iz kurikula, pri tem uporabljajo čim več naravnega materiala, ki ga naberejo sami.

Za pristop k mreži so se odločili, ker želijo, da bi v prihodnosti čim več skupin v njihovem vrtcu, aktivno vključevalo področje gozdne pedagogike v delo z otroki.