Our portfolio

OŠ DORNBERK, VRTEC DORNBERK IN VRTEC PRVAČINA

Open Project

VRTEC LIBELIČE

Open Project

VRTEC KOBANČEK, PODRUŽNICA GRADIŠČE NA KOZJAKU

Open Project

VRTEC ŽELEZNIKI

Open Project

ZAVOD CUTEPLAY

Open Project

VRTEC POBREŽJE MARIBOR, ENOTA OB GOZDU

Open Project

PETROV VRTEC

Open Project

VRTEC BOHINJ

Open Project

VRTEC PRI OŠ RAČE

Open Project

VRTEC KOBANČEK, PODRUŽNICA SV. DUH NA OSTREM VRHU

Open Project

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

Open Project

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA LJUBLJANA – ENOTA MEHURČKI

Open Project

DVOJEZIČNA OŠ IN VRTEC JOŽEFA KOŠIČA GORNJI SENIK

Open Project

VRTEC SONČEK ROGOZA

Open Project

OŠ TONETA PAVČKA – VRTEC CEPETAVČEK

Open Project

VRTEC PRI OŠ FRAM

Open Project

VRTEC VRHOVCI

Open Project

OŠ NAZARJE VRTEC NAZARJE

Open Project

VRTEC ČEBELICA PRI OŠ DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT

Open Project

VRTEC HOČE

Open Project

VRTEC PREVALJE

Open Project

OŠ LITIJA VRTEC POLHEK POLŠNIK

Open Project

OŠ RADLJE OB DRAVI, VRTEC RADLJE OB DRAVI, ENOTA VUHRED

Open Project

INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR

Open Project

VRTEC CICIBAN SEVNICA

Open Project

OT(R)OK, KREATIVNE OTROŠKE DELAVNICE, NINA MEŽEK S.P.

Open Project

VRTCI OBČINE ŽALEC

Open Project

VRTEC ČEBELICA PRI OŠ GABROVKA DOLE

Open Project

VRTEC PRI OŠ JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL

Open Project

VRTEC CICIBAN LJUBLJANA

Open Project

VRTEC SONČNICA PRI OŠ VELIKI GABER

Open Project

VRTEC MIKLAVŽ – OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

Open Project

VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

Open Project

VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA

Open Project

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA

Open Project

VRTEC TRŽIČ

Open Project

VRTEC BELTINCI

Open Project

Vrtec Mehurčki Komenda

Open Project

Center za sluh in govor Maribor – Vrtec

Open Project

Vrtec pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Open Project

Vrtec Šmartno ob Dreti

Open Project

Vrtec Pikapolonica Dobrovnik

Open Project

VRTEC PRI OŠ KUNGOTA

Open Project

VRTEC NAJDIHOJCA PRI OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA, ODDELKI VRTCA PŠ KAPELE

Open Project

VIŠKI VRTCI

Open Project

VRTEC RADENCI – RADENSKI MEHURČKI ENOTA GROZDEK

Open Project

VRTEC TRBOVLJE

Open Project

ZASEBNI VRTEC SONČEK KAMNIK

Open Project

VRTEC PRI OŠ DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK

Open Project

VRTEC ČRNUČE

Open Project

VVE pri OŠ Raka

Open Project

Vrtec Kurirček Logatec

Open Project

OŠ Gustava Šiliha Laporje, Vrtec Laporje

Open Project

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj Vrtec Ceršak

Open Project

Hiša otrok Frančiška Sedeja d.o.o.

Open Project

Modra pikica zavod za izobraževanje

Open Project

Vrtec Mengeš

Open Project

Vrtec Postojna

Open Project

Vrtec pri OŠ Artiče

Open Project

Vrtec pri OŠ Stražišče, Enoti Besnica in Žabnica

Open Project

Vrtec Studenci Maribor, Enota Pekrska

Open Project

Vrtec Levček pri OŠ Podbočje

Open Project

Vrtec (VIE) Podgorci pri OŠ Velika Nedelja

Open Project

Vrtec pri OŠ Čepovan

Open Project

Vrtec Dravograd Oddelek Trbonje

Open Project

OŠ Šmarjeta Vrtec Sonček

Open Project

Zavod Montessori z roko v roki

Open Project

Otroška igralnica Malina, Zasebni vrtec Malina

Open Project

Vrtec pri OŠ Fara (OŠ Fara)

Open Project

OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče

Open Project

Vrtec Stročja vas (OŠ Stročja vas)

Open Project

Vrtec Najdihojca, Ljubljana

Open Project

Vrtec Črešnjevec-Leskovec, enota Leskovec (OŠ Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec)

Open Project

Vrtec Deteljica (OŠ Mirna)

Open Project

Zavod Rastem z montessori, PE Hiša Otrok Ivančna Gorica

Open Project

Vrtec Mavrica Trebnje

Open Project

Vrtec Čriček Zgornja Bela (OŠ Matije Valjavca Preddvor)

Open Project

Zasebni vrtec Znajček (Zavod G-rega)

Open Project

Zasebni vrtec Kobacaj

Open Project

Zasebni vrtec Čarobni gozd

Open Project

Zasebni vrtec Bosopet

Open Project

Vrtec Kekec Grosuplje

Open Project

Vrtec Žiri (OŠ Žiri)

Open Project

Vrtec Žetale (OŠ Žetale)

Open Project

Vrtec Želvica (Vrtec Vrhnika)

Open Project

Vrtec Zala (OŠ Ivana Tavčarja)

Open Project

Vrtec Velenje

Open Project

Vrtec Urša

Open Project

Vrtec Školjka (Vrtec Mavrica Izola)

Open Project

Vrtec Šempeter (OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici)

Open Project

Vrtec Storžek (OŠ Matije Valjavca Preddvor)

Open Project

Vrtec Stopiče (OŠ Stopiče)

Open Project

Vrtec Sonček (OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici)

Open Project

Vrtec Studenci Maribor (enota Radvanje)

Open Project

Vrtec pri OŠ Solkan (OŠ Solkan)

Open Project

Vrtec Predoslje (OŠ Predoslje)

Open Project

OŠ Prebold Vrtec Prebold

Open Project

Vrtec Polhek (OŠ Heroja Janeza Hribarja)

Open Project

Vrtec Pedenjped Novo mesto

Open Project

Vrtec Pedenjped

Open Project

Vrtec Palček Jezersko

Open Project

Vrtec Navihanček (OŠ Središče ob Dravi)

Open Project

Vrtec Moravske Toplice (Vrtci Občine Moravske Toplice)

Open Project

Vrtec Mavrica Vojnik

Open Project

Vrtec Lovrenc na Pohorju (OŠ Lovrenc na Pohorju)

Open Project

Vrtec Limbuš (Vrtec Studenci Maribor)

Open Project

Vrtec Ledina

Open Project

Vrtec Korte (Vrtec Mavrica Izola)

Open Project

Vrtec Hrastnik

Open Project

Vrtec Hans Christian Andersen

Open Project

Vrtec pri OŠ Gorišnica

Open Project

Vrtec Galjevica

Open Project

Vrtec Fokovci (Vrtci Občine Moravske Toplice)

Open Project

Vrtec Filovci (Vrtci Občine Moravske Toplice)

Open Project

Vrtec Dobrna

Open Project

Vrtec Črenšovci (OŠ Franceta Prešerna Črenšovci)

Open Project

Vrtec Cven (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer)

Open Project

Vrtec Ciciban Miklavž na Dravskem polju

Open Project

Vrtec Ciciban Kompolje (Vrtec Ringaraja, JVIZ OŠ Dobrepolje)

Open Project

Vrtec Cezanjevci (OŠ Janka Ribiča Cezanjevci)

Open Project

Vrtec Bogojina (Vrtci Občine Moravske Toplice)

Open Project

Vrtec Bled

Open Project

Vrtec Antona Medveda Kamnik

Open Project

Vrtec Anice Černejeve Celje

Open Project

Vrtec Ajda (Vrtec Ciciban)

Open Project

Vrtec Agata (Osnovna šola Poljane)

Open Project

Vrtec “Martin Krpan” Cerknica

Open Project

Vrtca Gornji Grad in Bočna (OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad)

Open Project

Otroški vrtec Ajdovščina

Open Project

Otroška vrtca Kekec in Miškulin (Večstopenjska šola Josipa Pangerca)

Open Project

Montessori vrtec – Hiša otrok Cinca Binca

Open Project

Hiša otrok Montessori svet Celje

Open Project

Hiša mavričnih otrok, zasebno montessori gozdno varstvo

Open Project

Vrtec Livada (Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah)

Open Project

Dvojezični vrtec Prosenjakovci (Vrtci Občine Moravske Toplice)

Open Project