V SOZVOČJU Z NARAVO OTROK IN NARAVO GOZDA.

Izlozbeno-okno/UVODNA-1_1

GRADIMO IN KREPIMO TEMELJE UČLJIVOSTI.

Izlozbeno-okno/UVODNA-2_b

SPODBUJAMO USTVARJALNOST, RADOVEDNOST IN SODELOVANJE.

Izlozbeno-okno/UVODNA-6

NAVDUŠUJEMO, INSPIRIRAMO, POVEZUJEMO.

Izlozbeno-okno/UVODNA-5

SMO SPREMEMBA, KI JO ŽELITE.

Izlozbeno-okno/UVODNA

Inštitut

Inštitut za gozdno pedagogiko je zasebni zavod, ki deluje od leta 2010, kot nevladna, neprofitna in nepridobitna organizacija. Dejavnost zavoda je usmerjena v izobraževanje in ozaveščanje pedagoškega strokovnega kadra, otrok, mladine, staršev ter širše javnosti, na področju gozdne pedagogike, pedagoškega dela v naravi in trajnostnega načina življenja, s poudarkom na zdravju in vseživljenjskem učenju.

Naše delovanje in projekti naslavljajo aktualne izzive v slovenski družbi: naraščanje števila otrok z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami, naraščanje števila otrok z duševnimi motnjami, otroci ne preživljajo dovolj časa v naravi, so preobremenjeni z digitalno tehnologijo in družbenimi omrežji, gibalno neaktivni, v šolah se ne spodbuja ustvarjalnost in učenci nimajo motivacije za učenje.

Pedagoški strokovni kader se pri delu srečuje s številnimi obremenitvami in družinsko življenje je pogosto disfunkcionalno. Pri tem učenje in bivanje v naravnih okoljih deluje kot pomemben dejavnik, ki izboljšuje zgoraj navedena stanja, kar potrjujejo izkušnje iz praske in številne raziskave.

PODROČJA DELOVANJA

 1. Spoznavanje in promocija slovenskih gozdov in trajnostnega gospodarjenja, z željo približati slovenski gozd, sonaraven in trajnostni razvoj otrokom, mladini in vsem, ki jih to področje zanima.
 2. Raziskovanje narave kot vira idej, za vse učne predmete oziroma področja kurikula. Pri tem težimo k razvoju ustvarjalnih in inovativnih učnih metod.
 3. Opazovanje in preučevanje vpliva narave na razvoj in zdravje, ter oblikovanje vrednot.
 4. Oblikovanje didaktičnih gradiv in strokovnih smernic za izobraževanja na prostem.
 5. Spodbujanje vseživljenjskega razvoja, zdravja in pozitivne naravnanosti do gibanja in bivanja v naravi ter pozitivnega doživljanja narave.

 

Želimo, da postanejo obiski gozda vaš navdih za razvoj in učenje ter podpora za življenje!

Inštitut za gozdno pedagogiko je pobudnik in ustanovitelj Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki je naš najpomembnejši dolgoročni projekt in je v slovenskem prostoru dobro zaživel.

 

 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani podpira iniciativo Mreže gozdnih vrtcev in šol za pogostejše bivanje v naravnem okolju ob izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa v vrtcih in šolah. Igra, učenje in preživljanje prostega časa v naravi lahko pripomorejo k vzpostavljanju pristnih vezi z naravnim okoljem in povečanju občutljivosti mladih zanj. Kot ustanova, ki izobražuje bodoče pedagoške delavce, se v svojih programih in s svojim delovanjem zavezujemo opozarjati na ta aspekt učnega okolja in promovirati prizadevanja Mreže.

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije

Smo sprememba, ki jo želite.


Slovenijo pokriva kar 60 odstotkov gozda, ki je nedvomno zdravo življenjsko okolje in v krajini opravlja številne življenjsko pomembne naloge. Poleg tega postaja v zadnjih letih gozdni prostor zanimiv tudi za vrtce in šole. Šole in vrtci, ki redno izvajajo vzgojno-izobraževalni proces v gozdu, opažajo boljši napredek pri učenju in celostnem razvoju otrok, hkrati pa tudi pedagoškim delavcem predstavlja poučevanje v naravnem okolju možnost razvoja novih pedagoških idej in metod ter poklicno in osebno rast.

Od leta 2012 se slovenski vrtci in šole, ki vključujejo v svoj program gozdno pedagogiko in pedagoško delo v naravnih okoljih, družijo v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki jo vodi in koordinira Inštitut za gozdno pedagogiko. Trenutno je v “gozdno mrežo” povezanih 120 vzgojno izobraževalnih ustanov iz Slovenije in zamejstva. Načini vključevanja gozdne pedagogike v letne delovne načrte in programe slovenskih vrtcev in šol so raznoliki in edinstveni. Slovenija je postala z lastno razvojno potjo primer dobre prakse tudi v širšem evropskem prostoru.

Skupaj smo močnejši.

Cilj mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

 • Razvoj zasnove gozdne pedagogike in pedagoškega dela v gozdu.
 • Vzpostavitev standardov poučevanja v naravnih okoljih.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti, radovednosti, inovativnosti v učnem procesu.
 • Prenos znanja in izkušenj v in med vrtci, šolami, družinami, lokalnimi skupnostmi in širšo javnostjo.
 • Spodbujanje sprememb v vzgojno izobraževalnem sistemu, na način od spodaj navzgor.
Logo pedagoška fakulteta LJ

Kaj je gozdni vrtec, gozdna šola?

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Gozdni vrtci in gozdne šole se ne nanašajo samo na prostor, kjer potekajo dejavnosti. Postati »gozdni pedagog« pomeni premik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja otrok, k upoštevanju razvojnih značilnosti in potreb otrok: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov, kritično razmišljanje, razvoj miselnih sposobnosti. Gozdni vzgojitelji in učitelji iščejo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja. Odprtega uma in z nekaj truda bodo zlahka dosegli izobraževalne cilje, ki sledijo kurikulu za vrtce in šole.

V gozdni šoli ali gozdnem vrtcu, otroci skupaj z vzgojitelji in učitelji redno obiskujejo bližnji gozd ter naravna okolja. Naše priporočilo je vsaj enkrat tedensko v šolah in dvakrat tedensko v vrtcih, pri čemer upoštevamo zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti. Pedagoški delavci pri tem razvijajo in uporabljajo različne metode dela in pripomočke, s pomočjo katerih gradijo znanje otrok in krepijo njihov in svoj osebni razvoj.
 

Zakaj postati gozdni vrtec ali gozdna šola?

Učenje na prostem je jasno, večdimenzionalno, barvito. Prinaša številne nove impulze ne le za naše čute, temveč tudi za naša razmišljanja.
Povezovanje z resničnim svetom prinaša učenju smisel. Učenje poteka v naravi spontano, ob zabavnih aktivnostih in prosti igri, izkustvenem in situacijskem učenju ter gibanju. Obstaja vse večji občutek zadovoljstva z učenjem.
Kar se naučimo skozi izkušnje, si lažje zapomnimo in ostane globlje v možganih. Stik z naravo izboljša pozornost in koncentracijo.

Bivanje in gibanje na prostem zmanjšuje prekomerno telesno težo in debelost, izboljša delovanje imunskega sistema in zmanjša število bolezni.
Stik z naravo močno prispeva k duševnemu zdravju. Zmanjšuje stres, tesnobo in depresijo.

Zunaj otroci ne razvijajo le svoje znanje, ampak tudi čustveno in družbeno inteligenco. Razlogi za agresijo in nasilje so zmanjšani.
Učenje na prostem je naravno. Otroci so se na tak način učili več kot 99% zgodovine človeštva in so že po naravi opremljeni za tovrstno učenje. Narava je neprecenljivo terapevtsko in razvojno okolje, ki spodbuja razvoj otroka na vseh področjih in krepi otrokove sposobnosti.

Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, cel razred se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

Vključitev v gozdno mrežo

V Mrežo gozdnih vrtcev in šol se lahko vključijo vsi zainteresirani vrtci, osnovne šole, osnovne šole za otroke s posebnimi potrebnimi in tudi srednje šole.
Vabljeni, da se nam pridružite!

 • Če ste radi v naravi.
 • Ste ustvarjalni in ideje ter spodbude z veseljem delite naprej.
 • Imate ali želite pridobiti veščine za poučevanje izven vrtca ali šole.
 • Želite napredovati pri poklicnem in osebnem razvoju.

ZAČETNI MODUL je namenjen vsem, ki se želijo prvič vključiti v mrežo.

Kaj prejmete?

Kakšne so vaše obveznosti?

NADALJEVALNI MODUL je namenjen tistim, ki so že vključeni v mrežo.

Kaj prejmete?

Kakšne so vaše obveznosti?

 

Novice

LoremZaradi velikega zanimanja, bomo še enkrat izvedli delavnico Zimski gozd. Delavnica bo izvedena 30. januarja 2024, v gozdu Šumberk, v Domžalah. ...
Več
IZZIV 2024 07.01.2024
Sprejmite izziv in preživite čim več ur letošnjega leta na prostem, v naravi. Predlogo najdete TUKAJ.
Več
Seminar bo v celoti potekal v pragozdu Rajhenavski Rog! Neposredno izobraževanje in doživetja v neokrnjeni naravi, s hkratnim pridobivanjem ...
Več
Vse novice