Inštitut

Inštitut za gozdno pedagogiko je zasebni zavod, ki deluje od leta 2010 kot nevladna, neprofitna in nepridobitna organizacija in ima status nevladne organizacije, ki na področju vzgoje in izobraževanja deluje v javnem interesu. Dejavnost zavoda je usmerjena v izobraževanje in ozaveščanje pedagoškega strokovnega kadra, otrok, mladine, staršev ter širše javnosti, na področju gozdne pedagogike, pedagoškega dela v naravi in trajnostnega načina življenja, s poudarkom na zdravju in vseživljenjskem učenju.

Naše delovanje in projekti naslavljajo aktualne izzive v slovenski družbi: naraščanje števila otrok z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami, naraščanje števila otrok z duševnimi motnjami, otroci ne preživljajo dovolj časa v naravi, so preobremenjeni z digitalno tehnologijo in družbenimi omrežji, gibalno neaktivni, v šolah se ne spodbuja ustvarjalnost in učenci nimajo motivacije za učenje.

Pedagoški strokovni kader se pri delu srečuje s številnimi obremenitvami in družinsko življenje je pogosto disfunkcionalno. Pri tem učenje in bivanje v naravnih okoljih deluje kot pomemben dejavnik, ki izboljšuje zgoraj navedena stanja, kar potrjujejo izkušnje iz praske in številne raziskave.

 

PODROČJA DELOVANJA

 1. Spoznavanje in promocija slovenskih gozdov in trajnostnega gospodarjenja, z željo približati slovenski gozd, sonaraven in trajnostni razvoj otrokom, mladini in vsem, ki jih to področje zanima.
 2. Raziskovanje narave kot vira idej, za vse učne predmete oziroma področja kurikula. Pri tem težimo k razvoju ustvarjalnih in inovativnih učnih metod.
 3. Opazovanje in preučevanje vpliva narave na razvoj in zdravje, ter oblikovanje vrednot.
 4. Oblikovanje didaktičnih gradiv in strokovnih smernic za izobraževanja na prostem.
 5. Spodbujanje vseživljenjskega razvoja, zdravja in pozitivne naravnanosti do gibanja in bivanja v naravi ter pozitivnega doživljanja narave.
 6. Inštitut za gozdno pedagogiko je pobudnik in ustanovitelj Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki je naš najpomembnejši dolgoročni projekt in je v slovenskem prostoru dobro zaživel.

 

KAJ JE GOZDNA PEDAGOGIKA?

Gozdna pedagogika je vzgoja in izobraževanje, ki ima korenine v evolucijski povezanosti človeka z naravo in ne ponuja samo spoznavanje gozda kot naravnega ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj otrok ter odraslih. V Sloveniji obravnava tri področja:

 • razvojno gozdno pedagogiko, pri otrocih in mladih,
 • terapevtsko gozdno pedagogiko in
 • gozd, kot naravni ekosistem ter dobrine, ki jih nudi človeku.

Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju sebe in drugih. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter ustrezno odzivanje nanje. Predstavlja odlično izhodišče za zdravo, srečno in umirjeno življenje.

 

KDO JE GOZDNI PEDAGOG?

Gozdni pedagog ima znanje o gozdu in njegovem delovanju, ne samo na naravoslovnem, ekološkem, pedagoškem in socialnem področju, ampak tudi na čustvenem, čutnem in doživljajskem. Pri vodenju skozi gozd vam bo pokazal vse, kar je očem prikrito in vas navdušil za gibanje v naravi ter pogostejše obiske gozda. Pri tem bo znanje oblikoval na doživetjih in izkustvenem ter situacijskem učenju, ki jih bo znal prilagoditi udeležencem vseh starostnih skupin.

Želimo, da postanejo obiski gozda vaš navdih za razvoj in učenje ter podpora za življenje.

Vabljeni na naša izobraževanja in usposabljanja!

 

Kdo smo

mag. Natalija
mag. Natalija Gyӧrek

Natalija se ukvarja s strokovnim razvojem področja gozdne pedagogike. Pedagoške delavce spodbuja k uvajanju gozdnih vrtcev in gozdnih šol, izvaja seminarje in strokovna izobraževanja doma in v tujini ter vzgojno – izobraževalne programe v naravnih okoljih. Je ustanoviteljica in pobudnica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije in avtorica strokovnih priročnikov in številnih gradiv s področja gozdne pedagogike. Po izobrazbi je diplomantka Fakultete za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete na Univerzi v Ljubljani in magistrica interdisciplinarnega podiplomskega študija varstva okolja na Univerzi v Ljubljani.

Peter
Peter Železnikar

Peter je univ. dipl. inženir strojništva in direktor Inštituta za gozdno pedagogiko. Skrbi za njegovo formalno delovanje in strateški razvoj.

Alenka
Alenka Planinc Kuhar

Alenka je zunanja sodelavka Inštituta za gozdno pedagogiko, ki skrbi za njegovo celostno podobo. Z izrednim čutom za estetiko zna vse, kar nastane na Inštitutu, približati otrokom in vzgojiteljem, ki so jim naše publikacije namenjene.

dr. Alja
dr. Alja Pirnat

Alja je po izobrazbi doktorica znanosti s področja biologije in velika terenska raziskovalka, avtorica in soavtorica mnogih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter sodelavka pri številnih projektih. Navdušuje jo narava s svojo pestrostjo, še najbolj jo zanimajo hitri lepotci – kačji pastirji in preštevilni hrošči. S tema živalskima skupinama se ukvarja tudi profesionalno, v okviru lastnega podjetja Zverce, Aljoša Pirnat s. p. Navdušenje do narave deli že vrsto let na naravoslovnih taborih z različnimi generacijami otrok.
Na inštitutu je zadolžena za zoološke vsebine in vam bo z veseljem priskočila na pomoč pri odkrivanju majhnih bitij, ki jih pogosto prezremo, vendar živijo povsod okoli nas.

Uroš
Uroš Jelen

Uroš je profesor športne vzgoje in specialist kinezioterapije. Leta 2008 je diplomiral na Fakulteti za šport, ter študij nadaljeval v Angliji na Univerzi Keele, kjer je proučeval gibanje človeka kot celote. Svoje znanje je poglobil tudi na Nürnberškem Inštitutu za šport in znanost v Nemčiji, kjer je zaključil izobraževanje o preventivni vadbi za hrbtenico. Na Inštitutu ozavešča pedagoško stroko in otroke o pomembnosti gibanja v naravi, njegove praktične delavnice v naravi pa vedno navdušijo z idejami in izvedbo. Je avtor priročnika Naravno gibanje otrok.

 

Reference

Izvedba celodnevnih seminarjev na temo gozdne pedagogike za pedagoške delavce:

 • Dvodnevni seminar Postani gozdni pedagog 23. marec 2024 in 13. april 2024, Kamnik, Mekinje
 • Delavnica Zimski gozd, 31. januar 2024
 • Delavnica Mahovi in lišaji, 16. januar 2024
 • Delavnica Zimski gozd, 10. januar 2024
 • Izobraževanje za zamejske vrtce in šole v Italiji, 16. oktober 2023
 • Negozdne vsebine v gozdu, 16. september 2023, Kamnik, Mekinje
 • Gozd in gibanje, 9. september 2023, Kamnik, Mekinje
 • Izobraževanje za partnerje Erasmus + projekta »GOZDOVI IZOBRAŽUJEJO IN POVEZUJEJO VSE IN VSAKOGAR«, 4. maj 2023, 2. junij 2023, 29. september 2023, 12. oktober 2023
 • Celodnevni strokovni posveta Gibanje za zdrave možgane, 11. april 2023, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
 • Jesenska tržnica idej, OŠ Preska, 26. oktober 2022
 • Izobraževalna delavnica za osebe z motnjami v duševnem razvoju Litija, društvo Lojtra, 18. marec 2023 in 24. marec 2023
 • Izobraževalna delavnica Zimski gozd, 25. 1. 2023
 • Čustveno in socialno učenje otrok v gozdu, 10. september 2022 in 5. november 2022
 • Mi smo gozdna šola, 30. avgust 2022
 • Delavnici za osebe z motnjami v duševnem razvoju Projekt Nazaj k naravi, 30. in 31. maj 2022
 • Gozdna šola – inovativna šola, 26. marec 2022, Kamnik, Mekinje
 • Drevesni zoom zacveti in ozeleni, 9. marec 2022
 • Čas je za gozdno matematiko – ZOOM izobraževanje, 26. januar 2022
 • Drevesni zoom – Z otroki prepoznavamo drevesne vrste pozimi, 1. december 2021
 • Dvodnevno izobraževanje in usposabljanje društev in strokovnih delavcev, za delo z mladimi s posebnimi potrebami, projekt Nazaj k naravi, 2. in 3. oktober 2021,Ponoviče pri Litiji
 • Gozdna šola – inovativna šola, 27. november 2021, Mekinje
 • GO(zdni) UČITELJ!, 24. in 26. avgust 2021, Kamnik, Mekinje
 • Projekt MUNERA 3 (izobraževanje vzgojiteljev iz celotne Slovenije iz vsebin Gozdne pedagogike) v sodelovanju z Gimnazijo Celje Center:
 • Gozdna pedagogika 1. del, 25. maj 2021 – 10. julij 2021 in 7. september 2021 – 16. oktober 2021
 • Gozdna pedagogika 2. del, 26. maj 2021 – 3. julij 2021 in 8. september 2021 – 23. oktober 2021
 • Majska gozdna šola – ZOOM izobraževanje, 4. do 18. maj 2021
 • Mala gozdna šola – ZOOM izobraževanje, 3. marec 2021 – 24. marec 2021 in 4. marec 2021 – 23. marec 2021
 • Drevesni zoom – Z otroki prepoznavamo drevesne vrste pozimi, 27. januar 2021 in 4. februar 2021
 • Mi smo gozdni razred, tretja ponovitev, 30. september 2020, Kamnik, Mekinje
 • Mi smo gozdni razred, druga ponovitev, 27. avgust 2020, Kamnik, Mekinje
 • Mi smo gozdni razred, 25. avgust 2020, Kamnik, Mekinje
 • Gozd na recept; 15. oktober 2019, Kamnik, Mekinje
 • Metode učenja v naravi v izobraževanju odraslih – Zakaj je učenje v naravi tako učinkovito?, 12. september 2019, Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, Kope, Slovenj Gradec
 • 1,2,3 v gozdu se učimo vsi; 50 urni učni modul z vsebinami gozdne pedagogike v sodelovanju z Gimnazijo Celje center, šolsko leto 2018/19, projekta MUNERA .
 • Raziskovalni dnevnik gozdne učiteljice; 22. maj 2019, Kamnik, Mekinje
 • Druga mednarodna konferenca Zelena učna okolja: Narava spodbuja učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami; 5. februar 2019, Kamnik, Mekinje
 • Konferenca Zelena učna okolja: prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami, 7. november 2018, Hrovača pri Ribnici
 • Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih III – usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave, 7. in 8. september, 2018, Kočevska Reka
 • Mednarodni seminar Narava in otroci ne poznajo meja/Nature And Children Knows No Bounds, 28. in 29. avgust 2018, Zgornja Bela in Preddvor
 • Učenje z naravo, 15. maj 2018, Kočevska reka
 • Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih II – usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave, 4. in 5. maj, 2018, Kočevska Reka
 • Gremo mi v gozd/Krenimo u šumo, 30. marec 2018, Pula
 • Gibanje v naravi-ključ do otroka, 15. marec 2018, Bohor
 • Gozdna pedagogika in gozdni vrtci ter vpliv narave na razvoj otrok, 31. marec 2017, Pula
 • Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih – usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave, 29. in 30. 8. 2017, Kočevska Reka
 • Občutimo gozd in se izrazimo v umetnosti in gibanju, 15. maj 2017, Maribor
 • Pouk izven učilnice – SOS- School OutSide, 19. april 2017, Zg. Bela pri Preddvoru
 • Gremo mi v gozd! Od gozdnih zamisli v gozdna dejanja, 18. september 2016, Zg. Bela pri Preddvoru
 • »IN MOTU VITA«, v gibanju je življenje, 19. maj 2016, Preddvor
 • Je učenje lahko pustolovščina?, 19. april 2016, Maribor
 • Gozd kot ustvarjalno vzgojno-učno okolje, 12. maj 2015, Velika Kostrevnica
 • »Gozdni vrtec« se predstavi, II. del, 15. oktober 2014, Kamnik
 • »Gozdni vrtec« se predstavi, I. del, 15. april 2014, Kamnik
 • Gozd eksperimentov,11. maj 2014, Ljubljana
 • Gremo v gozd, 27. marec 2014, Ljubljana
 • Gozdni vrtec, gozdna šola 3, 28. avgust 2013, Motnik
 • Gozdni vrtec, gozdna šola 2, 8. maj. 2013, Velika Kostrevnica
 • Gozdni vrtec, gozdna šola 1, 13. februar 2013, Kamnik

Izvedba razpisov za slovenske šole in vrtce:

 • Znak odličnosti programa Gozdni vrtec/ Gozdna šola, šolsko leto 2022/23
 • Gozdna umetnost, šolsko leto 2018/19
 • Jurčku bomo pomagali hišico zgraditi, šolsko leto 2017/18
 • Gozd oblikuje življenje, šolsko leto 2014/15

Strokovna srečanja članov Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

 • Izobraževalno srečanje v Motniku, 28. avgust 2013
 • Izobraževalno srečanje v Kočevskem rogu, 11. junij 2015
 • Izobraževalno srečanje v OŠ Preska, 26. oktober 2022
 • Izobraževalno srečanje v OŠ Preserje, 7. marec 2023
 • Izobraževalno srečanje v Vrtcu Fram, 6. april 2023
 • Izobraževalno srečanje v OŠ Mislinja, PŠ Dolič 25. april 2023
 • Izobraževalno srečanje v Vrtcu Bled, 30. maj 2023
 • Izobraževalno srečanje v OŠ Veliki Gaber, Vrtec Sončnica, 13. junij 2023
 • Izobraževalno predavanje Gozdni vrtci na Finskem, 18. januar 2024

Priročniki na temo gozdne pedagogike:

 • Gremo mi v gozd (2016)
 • Gozd oblikuje življenje (2015)
 • Otroci potrebujejo gozd (2014)
 • Povabilo v gozd srečnih otrok (2012)

 

Pregledni znanstveni članek:

Györek N., 2013. Gozdna pedagogika v Sloveniji – priložnost za povezovanja in nova znanja. Forest pedagogics in Slovenia-an Opportunity for Connections and New Knowledge. Znanstvena razprava, Gozdarski vestnik, letnik 71, št. 4, Ljubljana, 225-235.

Strokovni članeki:

Györek, N., 2012. Gozd za učenje in življenje. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu: revija za globalni razvoj kurikula. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 55-62.>

Györek, N., 2010. Forest pedagogy in Slovenia. Collection of conference papers. Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE), Centre for School and Outdoor Education Slovenia, Ljubljana, 298-304.Györek N., 2013. Otroci potrebujejo gozd. Bilten, Ekologija za boljši jutri. VIII. Mednarodni znanstveni posvet-Konferenca “Ekologija za boljši jutri”, NUK, Ljubljana, ISBN 978-961-93275-3-1.

Udeležba na mednarodnih kongresih:

 • 12. Evropski kongres gozdne pedagogike, 3.-6.10.2017, Milovy, Češka. Delavnica – Green Learning Environments for Children with Special Educational Needs
 • 10. Evropski kongres gozdne pedagogike, 28. 9. – 2. 10. 2015, Slovaška
 • 7. Evropski kongres gozdne pedagogike, 2.10. – 5.10. 2012, Škotska;
 • Györek N., 2012. Forest of Happy Children; https://www.forestpedagogics.eu/index.php/annual-congress/2012-dunkeld-scotlanduk

Partner v projektih

 • Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami (ERASMUS+) 2016 – 2018
 • Srce narave nas povezuje (Evropski sklad za razvoj podeželja) 2012 -2014 – ključni rezultati: Vzpostavljena Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije in Spletna stran mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije
 • Povabilo v gozd (program dnyAlp Climate), 2011 – 2012 – ključni rezultati: Platformo inovativne gozdne pedagogike, ki se uspešno širi po celotni Sloveniji, priročnik Povabil v gozd srečnih otrok

Nagrade:

Projekt Povabilo v gozd je bil v okviru konference Allianz in den Alpe izbran za najboljši projekt v okviru programa dynAlp-Climate.

V letu 2019 smo se uvrstili med deset najboljših praks, na področju gozdne pedagogike. Izbor je potekal v okviru Mednarodne zveze gozdarskih organizacij (IUFRO International Union of Forest Research Organizations), Univerze v Helsinkih in Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (UN FAO United Nation Food and Agriculture Organization).