IZOBRAŽEVANJE DOŽIVIMO PRAGOZD

Seminar bo v celoti potekal ob pragozdu Rajhenavski Rog!

Neposredno izobraževanje in doživetja v neokrnjeni naravi, s hkratnim pridobivanjem poučevalnih in osebnih izkušenj, so eden najboljših načinov izobraževanja za pedagoga, ki želi prenesti navdušenje nad naravo na otroke. Ohranjen in naraven gozd bomo v prihodnje potrebovali še bolj kot doslej, in spoznavanje pragozdnih ostankov, ki jih imamo v Sloveniji, ponuja enkraten vpogled v neokrnjeno naravo gozda, ki deluje varovalno za celoten življenjski spekter, tudi za človeka. Pomembno je, da odrasli prenesemo ta znanja in skrb za varstvo narave, tudi na mlajše generacije, z namenom spoznavanja in ohranjanja teh čudovitih (pra)gozdov in krajine.

V Sloveniji so pragozdni ostanki in rezervati dokaj neznani. Iz medijev poznamo tropske pragozdove, v katerih prevladuje povsem drugačno življenje, ampak, ali vemo, da imamo pragozdove tudi v Sloveniji? Pragozdovi in gozdni rezervati v Sloveniji so edinstveni v zgradbi in delovanju. Predstavljajo pomemben življenjski prostor za vrsto ogroženih živali in rastlin. Časovna in prostorska dimenzija pragozdov je tista, ki človeku pripoveduje zgodbe in nas očara, le če jim znamo prisluhniti. Vanje je zapisana zgodovina in v njih lahko slutimo našo prihodnost. Pragozd ni samo učilnica za vse naravoslovce, ampak tudi za učitelje, vzgojitelje, filozofe, zdravnike, fizike, zgodovinarje, obenem pa predstavlja ogledalo naši družbi. Vabimo Vas, da skupaj z nami doživite pragozd.

Informacije o izobraževanju najdete TUKAJ!

mag. Natalija Gyӧrek 14.11.2023
Nazaj
Nazaj