KROG ŽIVALSKA IN RASTLINSKA CELICA

V krogu so prikazani sestavni deli obeh celic, njihove funkcije in primerjava med obema celicama.

Cena: 7,50 EUR z DDV + poštnina po ceniku Pošte Slovenije.

Naročilanatalija.gyorek@kks-kamnik.si

Nazaj
Nazaj